صفحه نخست | ليست مطالب | آرشيو مطالب | ارتباط با ما
دکتر عليرضا مهرآذين

دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
عضو هيات علمي تمام وقت واحد نيشابور
متولد 1352
آدرس پست الكترونيك
:  
                                                   
Mehrazeen@gmail.com
 
                                           
amehrazin@iau-neyshabur.ac.ir

تاریخچه تحصیلی:

  • فارغ التحصيل سال 1375 كارشناسي حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور.
  • فارغ التحصيل سال 1378 كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.
  • فارغ التحصيل سال 1386 دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.


دکتر محمدرضا شورورزی


دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
عضو هيات علمي تمام وقت واحد نيشابور
متولد 1346
آدرس پست الكترونيك
:   
                                               
mshorvarzi@iau-neyshabur.ac.ir

تاریخچه تحصیلی:

  • فارغ التحصيل سال 1369 كارشناسي حسابداري دانشگاه تهران.
  • فارغ التحصيل سال 1372 كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.
  • فارغ التحصيل سال 1387 دكتري حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.


دکتر ابوالقاسم مسیح آبادی

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری

نوشته : شنایی    نظرات :
شناخت رهبري
کپي برداري از مطالب ، تنها با ذکر نام و لينک منبع مجاز مي باشد.